hammarbyhojden-stockholm.se: Bostad i Finn Malmgrens väg

Bostad i Finn Malmgrens väg

Finn Malmgrens väg löper från korsningen Sparmanvägen/Garagevägen i väst i östlig riktning och slutar vid ett skogsparti cirka 1 kilometer senare. Vägen har fått sitt namn efter den svenska meteorologen Finn Adolf Erik Johan Malmgren. Malmgren var docent och amanuens vid meteorologiska institutionen i Uppsala. Finn Malmgren medföljde flera expeditioner under sin livstid, bland annat ishavsexpeditioner, nordpolsexpeditioner och en expedition med luftskeppet Italia. Sen senare kom att bli Malmgrens sista då luftskeppet havererade år 1928. Längs Finn Malmgrens väg finns det en skulptur av Elsie Dahlberg vid namn Avskedet på polarisen som ska föreställa Finn Malmgrens bortgång.

Icon CO2 neutral website English transparent.png