hammarbyhojden-stockholm.se: Bostad i Garagevägen

Bostad i Garagevägen

Garagevägen löper från Åstorpsvägen i syd till korsningen Finn Malmgrens väg/Sparmansvägen i norr. Vägen är cirka 650 lång och korsar grön linjens tunnelbanespår. Vägen har förmodligen fått sitt namn efter spårvagns- och tunnelbanegaraget som ligger längs vägens västra sida. Hammarbyverkstad, som spårvagnsgaraget ofta omnämns som, användes bland annat till att måla om vagnarna i reklam.

Icon CO2 neutral website English transparent.png